1. Какво не знаят хората за теб?

Че имам доведена дъщеря.

2. Разкажи някой виц за себе си.

Не знам.

3. Най-добрите думи, които са казвали за теб?

Не помня някой да е казвал добри думи за мен.

4. Вярваш ли в любовта от пръв поглед?

Да.

5. Кои са най-добрите ти приятели?

Много са.

6. Как се отразява медийната слава на личния ти живот?

Никак

7. Какво ти предстои след участието във VIP Brother?

Медийна слава.

8. Какво обичаш да правиш в свободното си време?

Да бъда с дъщеря ми.

9. Най-екстремното ти преживяване?

Веднъж щях да се разбия със самолет.

10. Кой е твоят девиз?

Нямам.