1. Какво не знаят хората за теб?

Кавото и да е, мисля, че сега, по време на предаването, ще имат шанс да го разберат

2. Разкажи някой виц за себе си.

-

3. Най-добрите думи, които са казвали за теб?

Добър човек

4. Вярваш ли в любовта от пръв поглед?

Не, но не ми пречи да се втренча допълнително :)

5. Кои са най-добрите ти приятели?

Надявам се, че имам много.

6. Как се отразява медийната слава на личния ти живот?

Ограничава го

7. Какво ти предстои след участието във VIP Brother?

да се включа в предстоящата предизборна кампания.

8. Какво обичаш да правиш в свободното си време?

Да разгoварям с приятели, да чета книги;

9. Най-екстремното ти преживяване?

Тежка катастрофа

10. Кой е твоят девиз?

"Постъпвай с другите така, както би искал те да постъпват с теб"